ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Το σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα προέκυψε από την ανάγκη για αξιόπιστη πληροφόρηση, σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και ανέσεις των τουριστικών καταλυμάτων.
 
H πιστοποίηση ενός τουριστικού καταλύματος σε μία συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αποτελεί για τον επισκέπτη μια διαβεβαίωση ότι το κατάλυμα θα του παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνες με τις καθορισμένες προδιαγραφές αυτής της κατηγορίας.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31.10.2019 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, οι οποίες έχουν καταταγεί με βάση προϊσχύσαν σύστημα κατάταξης, κατατάσσονται το αργότερο έως 31.12.2019.
 
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) που είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων, εκδίδει τα πιστοποιητικά κατάταξης βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από φορείς ειδικά διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ. για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων. Κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του.
Home Row 2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ξενοδοχείων
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ενοικ. Δωματίων & Διαμερισμάτων
Home Row3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το ΒIOΕΛΛΑΣ επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν κάθε σύγχρονη επιχείρηση στο κλάδο του Τουρισμού, προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών πιστοποίησης και εκπαίδευσης ως προς πλήθος διεθνών προτύπων όπως: ISO 9001 για την ποιότητα, ΙSΟ 22000 για την ασφάλεια τροφίμων, HACCP (Codex Alimentarius), BIO Kouzina (Πιστοποίηση Βιολογικών Α’ Υλών Μαζικής Εστίασης ), Βιολογική Γεωργία, σε καλλιεργούμενες εκτάσεις εντός των τουριστικών επιχειρήσεων, Τοπικά σήματα ποιότητας κ.α.
 Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε ένα πλήθος υπηρεσιών στις τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή μοριοδότηση και η βελτιστοποίηση λειτουργίας των καταλυμάτων.
 
Το εξειδικευμένο μας προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση χρειάζεστε σχετικά με τις υπηρεσίες πιστοποίησης του Ινστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Ελληνικό πρωινό
Ελληνικό
πρωινό
Το «Ελληνικό Πρωινό» έχει ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται στα Ελληνικά Τουριστικά καταλύματα με χαρακτηριστικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα.
ΑΛΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΟΚΟΥΖΙΝΑ
ΒΙΟkouzina
Το ΒΙΟkouzina είναι ένα ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης που εκπονήθηκε αποκλειστικά από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ σε συνεργασία με ειδικούς στο χώρο της εστίασης.
Crete πιστοποίηση
Σήμα
«ΚΡΗΤΗ»
Το Σήμα «ΚΡΗΤΗ» αποδίδεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων και της Κρητικής διατροφής.
ISO πιστοποίηση

ISO πιστοποίηση

ISO 9001:2008 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» και ISO 22000:2005 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001. Εδρεύει στην Αθήνα και παράλληλα δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα μέσω των Περιφερειακών Γραφείων σε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Μυτιλήνη, Ηράκλειο και Σπάρτη.
 
Αποτελούμενο από εξειδικευμένο προσωπικό και ευρύ δίκτυο περιφερειακών γραφείων και αντιπροσώπων πανελλαδικά, το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ διαγράφει έως σήμερα μία επιτυχημένη πορεία 15 χρόνων στο κλάδο της πιστοποίησης παρέχοντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία.

To BIOΕΛΛΑΣ είναι διαπιστευμένος Φορέας από το Ε.ΣΥ.∆. για τη διενέργεια ελέγχων κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.

Παρέχει στους πελάτες του ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης που καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές τους ανάγκες σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές & κανονιστικές απαιτήσεις, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των προϊόντων / υπηρεσιών και το σεβασμό προς τον καταναλωτή.