ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001. Εδρεύει στην Αθήνα και παράλληλα δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα μέσω των Περιφερειακών Γραφείων του στους νομούς Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Λέσβου, Ηρακλείου και Λακωνίας. Στελεχώνεται από προσωπικό με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στο χώρο της πιστοποίησης.

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ περιλαμβάνουν την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων ως προς τους Κανονισμούς Ε.Κ. 834/2007 και 889/2008, την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, βεβαίωση HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius, ενώ σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων IFS και BRC και υπηρεσίες πιστοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών (Πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, Πρωτόκολλο GLOBAL G.A.P.).

Επιπλέον η εταιρεία έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης του εξωτερικού για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με το Πρότυπο BIOSUISSE (Ελβετία), NATURLAND (Γερμανία), KRAV (Σουηδία) και DEMETER (Βιοδυναμική γεωργία). 

To BIOΕΛΛΑΣ είναι διαπιστευμένος Φορέας από το Ε.ΣΥ.∆. και για τη διενέργεια ελέγχων κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων. Οι δραστηριότητές του επεκτείνονται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν κάθε σύγχρονη επιχείρηση στο κλάδο του Τουρισμού, προσφέροντας πληθώρα υπηρεσιών πιστοποίησης για τα τουριστικά καταλύματα και τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.  

Άλλες δραστηριότητες της εταιρείας αποτελούν η δημιουργία και εκπόνηση ιδιωτικού προτύπου πιστοποίησης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης «BIO Kouzina» για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν Βιολογικά γεύματα, ο έλεγχος και  πιστοποίηση προϊόντων βάση ιδιωτικού προτύπου  «Σήμα Κρήτης» καθώς επίσης ο έλεγχος και πιστοποίηση βιολογικών και φυσικών καλλυντικών, σύμφωνα με τo διεθνώς αναγνωρισμένο Προτυπο NaTrue.

Βασική αρχή και δέσμευση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους του, είναι να παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία που καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις.

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ διαγράφοντας έως σήμερα μια επιτυχημένη πορεία 15 χρόνων στον τομέα της πιστοποίησης, συνεχίζει την αμερόληπτη, αξιόπιστη και έγκυρη παροχή υπηρεσιών με στόχο πάντα την προστασία του καταναλωτή, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών αλλά και τη μέριμνα για το περιβάλλον.